HIV in zdravstveni delavci


STROKOVNE SMERNICE IN PRIPOROČILA S PODROČJA PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽBE S HIV


Neenakopravna obravnava oseb s HIV tako pacientov kot zaposlenih v zdravstvu je diskriminatorna in nezakonita. Vsem osebam s HIV je potrebno omogočiti dostop do enakopravne zdravstvene obravnave, jih obravnavati spoštljivo, nediskriminatorno in nestigmatizirajoče.  Spoštovati je potrebno njihovo pravico do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov.