Čestitka in zahvala ob svetovnem dnevu medicinskih sester in babicZbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Čestitka in zahvala ob svetovnem dnevu medicinskih sester in babic

 

Vsem zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, medicinskim sestram, babicam, zdravstvenim tehnikom, bolničarjem-negovalcem iskreno čestitamo ob mednarodnem dnevu babic, ki ga praznujemo babice po vsem svetu 5. maja in ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, 12. maju.

Hkrati se vsem udeležencem 12. kongresa, tako predavateljem kot slušateljem, zahvaljujemo za prispevek, da je bil tudi ta kongres odličen, strokoven in medijsko odmeven. Še naprej bomo sledili cilju Zdravje za vse.