13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Primarni zavihki

Predsednica sekcije:
Bojana Hočevar Posavec
e-mail: bojana.hopo@gmail.com

Podpredsednica  sekcije:
Romana Petkovšek Gregorin, 01 4758 212,  romana.petkovsek@ir-rs.si

Tajnica sekcije:
Bojana Hočevar Posavec, 041 896 760, bojana.hopo@gmail.com.

Člani IO :
Katja Hribar, 01 4758 222, katja.hribar@ir-rs.si
Mira Kavčič, 07 391 94 15, mira.kavcic@gmail.com 
Barbara Oštir , 03 734 57 10, barbara.ostir@thermana.si
Melita Belej, 03 734 51 30, melita.belej@thermana.si
Mirjam Salobir, 040 482 878, mirjam.salobir.mirjam@gmail.com

 

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti ima spletno stran, do katere lahko dostopate preko spodnje povezave