Organi sekcije

Predsednica sekcije
Nevenka Šestan, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Tel. 041 911 483
E-mail: nevenka.sestan@gmail.com

Podpredsednica sekcije
Vida Slavec, Zdravstveni dom Il.Bistrica

Člani izvršilnega odbora
Irena Šuštar, Zdravstveni dom Jesenice
Dunja Frbežar Gostiša, Zdravstevni dom Ajdovščina
Mateja Čargan, Zdravstevni dom Maribor
Bernarda Đogić, Zdravstveni dom Ljubljana center
Barbara Terbovc, Zdravstevni dom Celje
Vanda Erpe, Polje harmonije, d.o.o., Novo mesto