1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Primarni zavihki

Za našo strokovno sekcijo so vsa ta leta delovanja plod trdega in uspešnega dela, tako v povezovanju in v sodelovanju z drugimi sorodnimi strokovnimi sekcijami, izobraževalnimi institucijami kot z našo stanovsko organizacijo Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Dela in naloge, ki jih opravljamo medicinske sestre in zdravstveni tehniki v medicini dela, prometa in športa, kot smo že omenili so zelo specifične, kar terja dodatna izpopolnjevanja in izobraževanja in zato si bomo v naši strokovni sekciji še naprej prizadevali, saj le tako bomo lahko soustvarjali sodobno medicino dela, prometa in športa, ki bo služila predvsem našemu delavcu, vozniku in športniku.