Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
44. srečanje timov: Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini (starostnik, nevrologija, preiskave, referenčne ambulante, nasilje nad zdravstvenimi delavci, komunikacija, diabetes) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini, Združenje zdravnikov družinske medicine.. 01.06.2018
Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem zdravju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji 01.06.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca 02.06.2018
Dializno zdravljenje in primeri iz prakse Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 12.06.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.06.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.06.2018
Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 15.06.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 21.06.2018
Cepljenje proti nalezljivim boleznim - imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije 17.10.2018