Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Okužena kronična rana Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož 22.09.2017
Obvladovanje sladkorne bolezni iz različnih vidikov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v endokrinologiji 20.10.2017