Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Srčno žilne bolezni in preventivni programi v ambulanti družinske medicine Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini 26.09.2018
Strokovno popoldne: Analiza pediatričnega urgentnega centra (PUC) in nekaj nujnih stanj v pediatriji Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 26.09.2018
Golniški simpozij 2018, Paliativna oskrba pri bolniku z rakom – rezultati ACTION raziskave za prakso Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 27.09.2018
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 27.09.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 28.09.2018
Nevrologija - izziv za medicinske sestre Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji 28.09.2018
Tehnike asertivne komunikacije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 02.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 03.10.2018
Enterostomalna terapija danes in jutri Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 05.10.2018
Golniški simpozij 2018: Celostna obravnava bolnika s kronično pljučno boleznijo Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 05.10.2018
Strokovno srečanje z učnimi delavnicami, 40 let delovanja Sekcije MS in ZT v pediatriji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 05.10.2018
Zgodovina endokrinološke dejavnosti v zdravstveni negi s slavnostno akademijo ob 30. obletnici ustanovitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji 05.10.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu - Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.10.2018
Predstavitev zdravstvene nege v Zdravstvenem domu Murska Sobota Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 09.10.2018
Celostna obravnava otroka in mladostnika s težavami na področju duševnega zdravja in/ali motnjo v telesnem in duševnem razvoju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, Sekcija medicinskih sester in zdravstve v pediatriji 10.10.2018
Kako ohraniti duševno zdravje zaposlenih v zdravstvu? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 11.10.2018
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 12.10.2018
44. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji: Diseminirani plazmocitom in hemofilija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 12.10.2018
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 15.10.2018
Izzivi zdravstvene in babiške nege VII. - Novosti na področju kirurgije Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper 15.10.2018

Strani