Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
8. izobraževalni dan programa ZORA Onkološki inštitut Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS 21.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper 21.11.2018
Strokovno popoldne: Intraoperativni položaj pacienta in pooperativna bolečina v navezi s perifernim živcem, Uživanje maščob in pot do zdravega počutja. Navezano na LCHF prehranjevanje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 21.11.2018
Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca – Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, ATCM, Zdravniško društvo ATLS Slovenija 22.11.2018 Odpoved izobraževanja
Oskrba nosečnice udeležene v prometni nesreči Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva 22.11.2018
Vzgoja za zdravje v praksi (pozitivna samopodoba in stres, medosebni odnosi) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji 22.11.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 22.11.2018
Perioperativna zdravstvena nega je v vaših rokah Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti 23.11.2018
POB 2018 PROMOIN 23.11.2018
Sladkorna bolezen in arterijska hipertenzija ter njuna vloga v obravnavi končne ledvične odpovedi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologije, dialize in transplantacije 24.11.2018
Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 27.11.2018
Pomlajevanje oči in izboljšanje vida − mit ali resnica? Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 28.11.2018
Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 29.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 30.11.2018
19. simpozij z mednarodno udeležbo naslovom »STARANJE - IZZIV PRIHODNOSTI« Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.11.2018
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 01.12.2018
Hemodinamski monitoring Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 04.12.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 06.12.2018
Prevzemanje odgovornosti Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.12.2018
Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 07.12.2018

Strani