Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 27.03.2017
Tudi beseda je zdravilo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Elite izobraževanje, d.o.o 28.03.2017
Predstavitev zdravstvene nege na kirurškem oddelku SB Murska Sobota Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 29.03.2017
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti V. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 30.03.2017
Malenkosti so odločilne Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji 30.03.2017
Poklicna etika v domovih za starejše občane Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 30.03.2017
Vloga reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže in osnove komunikacije na terenu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 31.03.2017
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 01.04.2017
Trpinčenje na delovnem mestu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi 04.04.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.04.2017
Za ohranjanje zdravja pri delu: Ergonomija - kdo se bo komu prilagodil Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 06.04.2017
Opolnomočenje zaposlenih v ZN za delo in komunikacijo v kriznih situacijah Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 06.04.2017
Zakonodaja s področja zdravstva Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 07.04.2017
Zdravstvena nega bolnika s pljučnimi obolenji skozi čas Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji 07.04.2017
Izzivi v ginekologiji in porodništvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic 07.04.2017
Izzivi v zobozdravstvu Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovni društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu 07.04.2017
Svetovni dan zdravja: Medicinske sestre in babice v skrbi za duševno zdravje Društvo MSBZT Pomurja v sodelovanju z Sekcijo MS in ZT v psihiatriji, Sekcijo MS in babic ter NIJZ 07.04.2017
41. Strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v hemato-onkologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji 07.04.2017
Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, KO za neonatologijo 07.04.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 13.04.2017

Strani