Evropski teden dojenja

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Ljubljana, 26. september 2019

Prihodnji teden obeležujemo evropski teden dojenja

V prvem tednu oktobra obeležujemo evropski teden dojenja. Geslo letošnjega tedna je Opolnomočimo starše, omogočimo dojenje, katerega cilj je informirati bodoče starše in starše dojenčkov o pomenu laktacije in dojenja. Dojenje ima poleg prehrambnega vidika tudi velik pomen pri krepitvi imunskega sistema novorojenčka ter pri vzpostavljanju čustvenih vezi med otrokom in materjo, ob tednu dojenja sporoča Zbornica – Zveza. Poleg številnih prednosti za otroka in mater pa ima dojenje tudi prednosti za družbo in okolje.

»Naloga babic in medicinskih sester, ki se srečujejo z bodočimi materami, je že v času nosečnosti pripraviti jih na prvo pristavljanje in dojenje, kasneje pa jim nuditi pomoč in podporo pri dojenju. Dojenje ni pomembno le z vidika hranjenja novorojenčka, temveč se na tak način vzpostavljajo tudi pomembne čustvene vezi med otrokom in materjo,« je povedala Karolina Kovač, vršilka dolžnosti predsednice Sekcije medicinskih sester in babic pri Zbornici – Zvezi.

Svetovna zdravstvena organizacija in mnoga druga združenja ter slovenske nacionalne smernice priporočajo izključno dojenje do zaključenega šestega meseca starosti dojenčka. Po dopolnjenem šestem mesecu pa naj matere ob dopolnilni hrani še naprej dojijo, saj je materino mleko visokokakovostna hrana. Raziskave dokazujejo, da dojenje krepi otrokovo zdravje, koristi so dolgoročne in so povezane tudi z dobrim zdravjem odraslega, navaja Nacionalni inštitut za varovanje zdravja.

Materam v porodnišnici podporo in pomoč zagotavljajo zdravstveni delavci, predvsem babice in medicinske sestre. Poleg tega pa pomoč pri dojenju nudita tudi Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije ter Slovensko društvo za podporo in pomoč doječim materam, podružnica mednarodne organizacije La Leche League International.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje več kot 16.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si