Delovna skupina za nenasilje pripravila nova priporočila