23. marca 2018 se je odvila 31. redna skupščina Zbornice – Zveze

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV
MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Odvila se je 31. redna skupščina Zbornice – Zveze

23. marca se je odvila že 31. redna skupščina Zbornice – Zveze, ki je potekala ob 91,9-odstotni udeležbi poslancev regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij. Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze, je poročala o opravljenem delu za lansko leto ter predstavila načrt dela za letošnje leto. Poslanci so poročili o delu in finančnem poslovanju Zbornice – Zveze sprejeli ter potrdili načrte dela za leto 2018. Poleg tega je bil na skupščini z večino sprejet tudi sklep o ponovni ustanovitvi Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva.

»Zavzetost, predanost in neizmerna želja po nadaljnjem razvoju so tiste vrednote, ki bodo poleg znanja, kompetenc in sposobnosti zaznamovale razvoj zdravstvene in babiške nege v slovenskem prostoru,« je med drugim v nagovoru ob slovesnosti povedala Monika Ažman.
Srečanje se je zaključilo s podelitvijo priznanj za v lanskem letu opravljeno delo. Prejeli so jih Mirjana Rep, Martina Horvat, mag. Branko Bregar, Alojzija Prestor, Veronika Vidmar, Tanja Žontar, mag. Darko Čander in Milena Frankič.
Posebne zahvale za različne dosežke so prejeli Nataša Vidnar, Rok Janežič in mag. Jožica Ramšak Pajk ter Jože Lavrinec, Tamara Lubi, mag. Maja Klančnik Gruden, Andreja Mihelič Zajec in Sanja Arnautovič.
Posebno nagrado za najboljšo zgodbo leta 2017, objavljeno v Utripu, je prejel Robert Sabol.
Za posebne projekte in dolgoletno sodelovanje so priznanja prejeli mag. Peter Požun, Marija Verbič, Irena Keršič, Darinka Klemenc, Andreja Mihelič Zajec, Marjeta Berkopec in Zdenka Seničar.
Poleg tega pa je bil podeljen tudi naziv častne članice Zbornice – Zveze, ki ga je prejela Dora Lešnik Mugnaioni.

Nagovor predsednice Zbornice - Zveze, Monike Ažman

Delovno predsedstvo Zbornice - Zveze

Poslanci Zbornice - Zveze

Predstavnik iniciativnega odbora študentov ZNB

Priznanje urednici monografije Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem, Ireni Keršič

Častna članica Zbornice - Zveze, Dora Lešnik Mugnaioni