EFN Smernice za implementacijo 31. člena Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Spoštovani,

Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN) je izdala Smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/55/EU. Na Zbornici – Zvezi kot članici EFN smo omenjene smernice prevedli ter izdali v elektronski publikaciji, ki je objavljena na spletni strani Zbornice – Zveze. Smernice opisuje izhodišča EFN za implementacijo člena 31 Direktive 2005/36/EC dopolnjene z Direktivo 2013/55/EU v nacionalne izobraževalne programe za medicinske sestre ter so namenjene izobraževalnim ustanovam na področju zdravstvene nege, strokovni javnosti ter izvajalcem zdravstvene nege.

Zbornica - Zveza