Leadership

President

Monika Ažman

Vice - president

Jože Prestor

Coordinator of Regional Societies

Janez Kramar

Coordinator of Professional Groups

Dejan Doberšek

Chief Executive Officer

Ania Prelec

 

Slika Name Field of work E-naslov Telephone
10948's picture MONIKA AŽMAN ,dipl. m. s. President (female) predsednica@zbornica-zveza.si 01 544 54 80 tajništvo
41699's picture VESNA LEBEN ,dipl.med. ses. Management vesna.leben@gmail.com +386 041187047
56087's picture ŽAN MITHANS Management zan.mithans@gmail.com +38640146059
32337's picture Anita Prelec ,dipl. m. s., MSc (UK) Chief Executive Officer (female) izvrsna.direktorica@zbornica-zveza.si 01 544 54 80 tajništvo
podpredsednik's picture Jože Prestor ,mag. zdr. nege Vice President podpredsednik@zbornica-zveza.si 01 544 54 80
the Registry
12885's picture JANEZ KRAMAR ,dipl. zn. Coordinator of Regional Societies janez.kramar1@gmail.com 01 544 54 82
31305's picture NATAŠA PILETIČ ,dipl. m. s. Coordinator of Professional Groups natasa.piletic@sb-nm.si 01 544 54 80 tajništvo